Ovovivipari

Question book-4.svg
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2010-06)
Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

Ovovivipari är en form av levande födsel (vivipari) som definieras olika av olika auktoriteter. Det finns åtminstone tre vanliga definitioner:

  • Levande födsel där embryot enbart får energi från gulesäcken ("Yolk sac viviparity").[1]
  • Ibland är ovovivipari synonymt med aplacental vivipari, det vill säga levande födsel utan moderkaka. [2]
  • Levande födsel där äggen kläcks i samband med födseln.

Källor

  1. ^ William C.Hamlett. 2005. "Reproductive Biology and Phylogeny of Chondrichthyes: Sharks, Batoids and Chimaeras "
  2. ^ Leonard Compagno.2005. "Sharks of the World "

Se även

  • Ovipari
  • Vivipari